اینفلوئنسر-مارکتینگ-چیست

به فردی که در شبکه های اجتماعی تاثیرگذار باشد اینفلوئنسر گفته می شود و به تبلیغاتی که توسط این فرد انجام می شود اینفلوئنسر مارکتینگ می نامند. در این روزها که وضعیت اقتصادی نابسامان است و ارزش ریال در برابر دلار روزبروز کاهش می یابد اینفلوئنسر شدن خصوصا با رویکرد یوتیوبر شدن می تواند یک […]