به راهنمای نتایج تست درآمدزایی خوش آمدید:

حالا که در صفحه ی نتایج اصلی امتیاز خود را در هر پارامتر مشاهده کردید، الان وقتش هست که بدونین هر پارامتر چه تاثیری برای تبدیل شدن به یک اینفلوينسر پولساز و درآمدزا ایجاد می کند.

تصور

قسمت مهمی از ذهن افراد ثروتمند تصور دقیق اون ها از آینده بوده که ان ها را به چنین نقطه ای رسانده! میزان تصور شما از اینکه چقدر پولدار می شوید تاثیر مستقیمی بر روی پولدار شدن شما دارد.

شوآف

شوآف به معنی انجام رفتارهای ذاتی و ناخوداگاه در راستای ایجاد ذهنیت یک اینفلوئنسر پولدار است.
شاید به نظر خیلی مهم نیاید ولی چنین ویژگی ای می تواند کمک کننده در مسیر اینفلوينسر پولدار باشد.

پشتکار

بدون سنجش میزان پشتکار شما برای ثروتمند شدن، محال است بتوانیم پیش بینی کنیم که شما یک فرد ثروتمند می شوید یا نه! آن هم در جایگاه یک اینفلوئنسر که می بایست بسیار تلاش کند و نا امید نشود. خصوصا تلاش برای پولدار شدن از سایر تلاش ها سخت تر و طاقت فرسا تر است.

اشتیاق

اشتیاق شما برای پولدار شدن موردی است که با سقف آرزوهای شما ارتباط مستقیمی دارد. برخی از افراد زود ناامید می شوند و دیگر شور و اشتیاق سابق را پس از مدتی از دست می دهند.
برخی دیگر هم آنچنان میزان انگیزه ی خود را حفظ می کنند که باعث می شود در زمینه ی کسب درآمد همیشه در حال رشد باشند.

دیدگاه و نگاه 

علاوه بر اشتیاق و تصور، نگاه واقعی شما به خودتان به عنوان یک فرد موفق خصوصا در قالب یک اینفلوئنسر پولدار به شدت مهم است. ما در این قسمت نگاه و رفتار درونی شما به پولدار بودن را بررسی کرده ایم.

سواد

میزات شناخت به نحوه ی درآمدزایی اینفلوئنسرها نشان دهنده ی سواد مالی در این حوزه است. این آگاهی می تواند برای هرکس وجه تمایز نسبت به سایرین ایجاد کند.

تسلط

تفاوت تسلط و داشتن سواد در این است که شما در پارامتر سواد میزان، به شناخت خود پی می برید اما در ویژگی زیر ما میزان تسلط شما خصوصا نسبت به مواردی که منجر به پولدار شدن اینفلوئنسرها می شود را بررسی می کنیم.

اشتیاق شما برای پولدار شدن موردی است که با سقف آرزوهای شما ارتباط مستقیمی دارد. برخی از افراد زود ناامید می شوند و دیگر شور و اشتیاق سابق را پس از مدتی از دست می دهند.
برخی دیگر هم آنچنان میزان انگیزه ی خود را حفظ می کنند که باعث می شود در زمینه ی کسب درآمد همیشه در حال رشد باشند.

از این تست درآمدزایی کنید

با معرفی این تست به دوستانتان و در رسانه های اجتماعی به ازای هر ثبت نام پول نقد دریافت کنید.