آفرین! شما با موفقیت این آزمون را انجام دادین…

شما [get_data data=”point_score”] امتیاز به دست آورید!

بلاگر چند ستاره میشی؟

4/5

خون اینفلوئنسر شدن تا حد بسیار زیادی در رگ های شما جاری است!

نتیجه آزمون چیه؟

سلام بلاگر فوق العاده!

پارامتر های تاثیر گذار برای بلاگر شدن شما

رفاه

0


شما خوشبختانه میتوانید از این وضعیت رفاه خود برای فعالیت های بلاگری بهره ببرید.

استقلال

0


میزان مستقل بودن شما کم است اما ناامید نشوید بلکه میتوانید با بررسی سایر گزینه ها به بلاگری همچنان فکر کنید.

دیدگاه

0


آفرین! دیدگاه شما بسیار ویژه است و برای بلاگری فوق العاده است.

توانایی

0


چه خبر خوبی بهتر از این که میزان توانایی های شما برای بلاگر شدن عالیست!

ماجراجویی

0

شما ماجراجو هستید که باعث میشود در راستای بلاگر شدن با سرعت بیشتری حرکت کنید. به آن توجه کنید!

تکنولوژی

0


شما حائز یکی از مهمترین پارامتر های بلاگر شدن یعنی تسلط به تکنولوژی و نرم افزار های بروز هستید.

رقابت

0

رقابت پذیری حوزه بلاگری شما کم است، که می تواند مثبت یا منفی باشد.

پشتکار

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

برون گرایی

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

تسلط

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

ثبات

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

کمال گرایی

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

میزان صلاحیت شما برای فعالیت در کدام شبکه اجتماعی بیشتر است؟

در بخش زیر شما میزان استعداد نسبی خود را در هر شبکه اجتماعی مشاهده میکنید. اگر عدد این نمودار کم شود بدین معنی نیست که شما صلاحیت لازم برای فعالیت در هر شبکه اجتماعی را ندارید بلکه هر درصدی حتی کم در هر شبکه اجتماعی نشان دهنده این است که شما نسبت به عموم جامعه و عموم مردم صلاحیت بیشتری دارید پس از کم بودن هر درصد ناراضی نباشید بلکه خوشحال باشید. 

اینستاگرام

0

یوتیوب

0

توئیتر

0

سبک شما برای بلاگر شدن

سبک شما نشان دهنده ی لایف استایل شماست. در این جا فقط به برخی از سبک های موجود اشاره شده است و به طور کامل در تست آینده به آن می پردازیم. شما با دانستن سبک خود در این تست ایده ها و شناخت بیشتری را برای بلاگر یا اینفلوئنسر شدن کشف خواهید کرد.

مدرن

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

ایجاد کلونی (اکیپ)

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

سرگرم کننده (فان)

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

تراولر (سفر)

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

دانایی (مطلع)

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

استراتژی شما برای بلاگر شدن

برای بلاگر یا اینفلوئنسر شدن همانند یک کسب و کار نیاز به داشتن استراتژی های مختلف هستین و بدون استراتژی یا احتمال بلاگر شدن خود را کاهش می دهید یا پس از رشد متوقف می شوید. ما در اینجا به بیش از ۵ پارامتر استراتژیک برای بلاگر شدن شما پرداخته ایم.

زمان

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

قصه گویی

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

ارتباطات

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

ویدئو مارکتینگ

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

سبک فکری

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید

تمایز شما برای بلاگر شدن

تمایز به معنای داشتن خصوصیات و شرایطی است که باعث می شود شما تبدیل به یک بلاگر یا اینفلوئنسر موفق شوید. اگر شما حائز این شرایط باشید نسبت به سایرین می توانید ایده های بهتری را پیاده سازی کنید.

تمایز

در این بخش امتیازی دریافت نکردید
در این بخش امتیازی دریافت نکردید