درباره ما

  1. خانه
  2. درباره ما
[tm_spacer size=”sm:170;md:220;lg:300″][tm_spacer size=”sm:170;md:220;lg:350″]
[tm_spacer size=”lg:100″][tm_heading tag=”h2″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”primary” text=”ادسنسور” font_size=”lg:18″ line_height=”1.38″][tm_spacer size=”lg:30″]

ادسنسور مجموعه‌ا‌ی دانش‌بنیان و نخبه محور در حوزه‌ی مدیریت استراتژیک و توسعه کسب و کارها در فضای مجازی است.

حس اثرگذاری شعار ادسنسور است، در اصل ادسنسور لمس تبلیغات اثربخش را برای شما به ارمغان می آورد.

[tm_spacer size=”lg:30″][tm_heading tag=”h5″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”primary” text=”ما چکار میکنیم” font_size=”lg:18″ line_height=”1.38″][tm_spacer size=”lg:30″]

خدمات در ادسنسور بر مبنای طراحی و پایه‌ریزی کمپین‌های تاثیرگذار در فضای مجازی صورت می‌پذیرد، اولویت ما در ادسنسور مشاوره و اجرای کمپین‌های موفق و ارائه‌ی گزارش‌های دقیق آنلاین و تحلیلی به صورت سیستماتیک است.

[tm_spacer size=”lg:80″]
[tm_spacer size=”lg:10″][tm_separator][tm_spacer size=”sm:50″]
[tm_heading tag=”h2″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”primary” text=”خدمات ادسنسور” font_size=”lg:18″ line_height=”1.38″][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”سلبریتی مارکتینگ” link=”http://adsensor.ir/pages/%d8%b3%d9%84%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af/”][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”اینفلوئنـســـر مـــارکتینگ” link=”http://adsensor.ir/pages/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%84%d9%88%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-influencer-marketing/”][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”سفیر برندینگ” link=”http://adsensor.ir/pages/%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/”][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”تبلیغات در اینستاگرام” link=”http://adsensor.ir/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/”][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”تبلیغات در تلگرام” link=”http://adsensor.ir/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/”][tm_spacer size=”sm:50″]
[tm_spacer size=”sm:75;lg:135″]
[tm_spacer size=”sm:50;lg:50″][tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”primary” text=”برخی از مشتریان ادسنسور” font_size=”sm:24;md:30;lg:36″ line_height=”1.44″]
[tm_client style=”grid” effect=”move-up” gutter=”30″ custom_border_color=”#ffffff” items=”%5B%7B%22image%22%3A%225794%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.asiatech.ir%252F%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252001%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225796%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fkalleh.com%252F%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252001%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225798%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252003%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225799%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252004%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225801%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252005%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225802%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225804%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225805%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225806%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.aparat.com%252F%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225807%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.digikala.com%252F%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225809%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.filimo.com%252F%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225810%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225811%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225812%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225813%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225814%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%2520Logo%252006%7C%7C%22%7D%5D” columns=”xs:1;sm:2;md:3;lg:4″]
[tm_spacer size=”sm:75;lg:135″]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” xs_align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”با هم همکاری کنیم؟”][tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_button button=”url:http%3A%2F%2Fadsensor.ir%2Fpages%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1||” xs_align=”center” color=”custom” button_bg_color=”custom” font_color=”primary” button_border_color=”custom” custom_button_bg_color=”#ffffff” custom_button_border_color=”#ffffff”]
فهرست