تبلیغات در تلگرام

شرایط تبلیغ در تلگرام تا به آنجا رسیده است که همه ی فعالین کم تجربه وبا تجربه وحتی دیگر فعالین اینترنت وارد این حوزه شده اند.کانال ها یکسان هستند و واقعا تفاوت زیادی ندارد تبلیغ خود را به چه کسی میسپارید! مهم این است که فرد مورد نظر آیا یک شرکت است؟ آیا اعتبار دارد؟ آیا گزارش دهی شفاف و آنلاین دارد؟ وآیا علم وتجربه کافی از همکاری با دیگر برندهای بزرگ را در اختیار شما قرار می دهد یا خیر؟ با ادسنسور تنها برند معتبرتبلیغات شفاف مشاوره رایگان همراه باشید.

با کهنه کار تبلیغات در تلگرام آشنا شوید! ادسنسور از مهر1394 در تلگرام است اولین برند که با تکنولوژی ها وشیوه ی جدید مخاطبان خود را سورپرایز میکند! تبلیغات درپرجمعیت ترین مکان ایران را به برند شماره یک این حرفه بسپارید!