تبلیغات در اینستاگرام

تبلیغات در اینستاگرام از قدیمی ترین روش های تبلیغات در شبکه های اجتماعی به شمار می رود به همین دلیل اکثر صفحه های اینستاگرام به حالت اشباع درآمده و نرخ اثربخشی پایینی دارند. ادسنسور با درک موضوع بالا و وسواس تمام در جهت شناخت و جذب ناشرین از طریق همکاری و تعامل با صفحه ها و افراد تاثیرگذار اقدام به تبلیغات هدفمند و موضوعی در اینستاگرام نموده است.

شبکه اجتماعی اینستاگرام یک شبکه عکس محور و دارای اکثریت مخاطبین قشر جوان و متوسط رو به بالا جامعه می باشد. اگر جامعه مخاطبین و بازار هدف خدمات و محصولات شما با پارامترهای فوق تناسب دارد مطمئنا ادسنسور بهترین بستر تبلیغات در اینستاگرام برای شما می باشد.